Τιμές

  • Ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις σε Φοιτητές, Πολυτέκνους, Ανέργους
  • Ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ως οικογενειακός ιατρός
  • Σε περίπτωση επανεξέτασης του ασθενούς για την ίδια αρχική αιτία προσέλευσης δεν υπάρχει επιπλέον χρέωσή του